Fysisk (in)aktivitet och hälsa | Hälsovägledning

Hälsovägledning

Annons

Fysisk (in)aktivitet och hälsa

Idag når var tredje(!) vuxen svensk inte upp till minimunnivån för fysisk aktivitet. Både barn och vuxna i Sverige är i genomsnitt mindre fysiskt aktiva och mer stillasittande än i de flesta andra EU-länder.

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) så beror 80 procent av hjärt-kärlsjukdomarna, 90 procent av all åldersdiabetes och 30 procent av all cancer på en ohälsosam livsstil.

 

Stillasittande:

Studier har visat att längre stunder av stillasittande är starkt kopplade till fetma, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer och förtida död. Många som pendlar till och från jobbet/skolan, är stillasittande, tittar mycket på tv/sitter vid datorn och är allmänt inaktiva på fritiden riskerar att hamna i farozonen. Förslagsvis bör man begränsa stillasittandet på fritiden till max 2 timmar. Allt stillasittande som sker under en längre period bör avbrytas var 30:e minut för en bensträckare.

Ur socialstyrelsens Folkhälsorapport från 2009:

 • Personer som är fysiskt aktiva har hälften så stor risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar jämfört med fysiskt inaktiva personer.
 • Fysisk aktivitet motverkar utveckling av förhöjt blodtryck, samt sänker ett redan förhöjt blodtryck.
 • Fysisk aktivitet motverkar utveckling av typ 2-diabetes och sänker blodsockret hos diabetiker.
 • Balans occh muskelstyrka förbättras och benskörhet motverkas genom fysisk aktivitet.
 • Fysisk aktivitet stärker immunförsvaret och motverkar depression.
 • Risken att insjukna i cancer i bland annat tjocktarm och bröst minskar genom fysisk aktivitet.
 • Fysisk aktivitet bromsar åldringsprocessen i arvsmassan, så att kromosomerna behåller en struktur motsvarande en 10år yngre men fysiskt inaktiv persons kromosomer.

 

 

~Det finns studier som visat att en vältränad överviktig eller bukfet person  har en lägre risk för att dö i hjärt-kärlsjukdomar än en normalviktig person som är fysisk inaktiv~

 

Fysisk aktivitet förbättrar även den mentala hälsan:

 • Förbättrad motståndskraft mot stress.
 • Minskning av depression.
 • Minskning av nedstämdhet, ångest och oro.
 • Förbättrad minnes- och inlärningsförmåga.
 • Förbättrad självkänsla.
 • Positivare kroppsuppfattning.
 • Ökad tilltro till den egna fysiska förmågan.
 • Förbättrat humör.
 • Förbättrad kognitiv förmåga.
 • Bättre upplevd hälsa och bättre välbefinnande.
 • Bättre sömn.

 

Bildkälla: http://www.kroppia.se

Rekomendationer

För att främja hälsa, minska risken för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderas:

 • Alla vuxna, 18år och uppåt, bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150min i veckan (måttlig intensitet). Vid hög intensitet räknar man med 75min i veckan. Tiden bör spridas ut över veckan och genomföras i pass om minst 10min. Måttlig intensitet: ökning av puls och andning (“Börjar bli lite varm – orkar länge, behagligt”). Hög intensitet: markant ökning av puls och andning (“Tyngre andning, jobbigt – tar i ordentligt, riktigt jobbigt – hur jobbigt som helst”). Exempel: 30min rask promenad 5 dagar i veckan (måttlig intensitet). 20-30min löpning 3 dagar i veckan (hög intensitet). Eller en kombination av båda.
 • Ökar man intensiteten och/eller antal minuter per vecka kan man uppnå ytterligare hälsoeffekter.
 • Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora  muskelgrupper.
 • Vuxna över 65 år bör även träna balans.
 • De som inte kan uppnå ovanstående rekommendationer bör ändå vara så fysiskt aktiva som möjligt. Lite är bättre än ingenting alls.
 • Långvarigt stillasittande bör undvikas –> bensträckare. Även om man övrig tid är fysiskt aktiv.

 

Fysisk aktivitet innefattar bland annat: friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott, trädgårdsarbete och aktiv transport m.m.

 

Folkhälsans rekomendationer för barn:

Skolbarn i åldern 7–18 år rekommenderas röra på sig mångsidigt och på ett åldersanpassat sätt minst 2 timmar dagligen. De ska undvika stillasittande och aldrig sitta stilla mer än två timmar i ett sträck. Den sammanlagda tiden framför en skärm ska begränsas till högst 2 timmar per dag. Vardagsmotionen är viktigare än specifik träning som sker några gånger i veckan. 

 

//Marielle

 

Referenser:

Andersson, G. & Johrén, A. (2012). Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi: för individ, organisation och samhälle. (1. uppl.) Danderyd: HPI Health Profile Institute.

 

http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Ma-bra/Motion–rorelse/Motion-for-barn/

Kommentarer

Kommentera

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
Annons
stats