Vad är stress? | Hälsovägledning

Hälsovägledning

Annons

Vad är stress?

Bakgrund
Stressreaktionerna har sedan stenålderstiden använts vid fysiska situationer av hot och utmaningar och därmed varit väldigt ändamålsenliga. Det är ett uråldrigt sätt för kroppen att reagera på, och vi har inte hunnit anpassa oss till den nya omgivningen som har förändrats i rasande fart. Hur en människa reagerar på stress beror på hur personen tolkar olika situationer. Olika personer har olika stressorer som ger upphov till stressreaktioner. Alltså, man känner stress av olika orsaker.

Vad som händer vid stress
Stress uppkommer när en människa står inför en utmaning eller ett hot. Det kan handla om att mycket ska planeras och göras inför en tenta eller ett föredrag, att någon nära blivit sjuk eller att man bara tänker tanken att någon kan bli sjuk eller skadad. Kroppens sympatikuspåslag aktiveras då och utsöndrar bland annat adrenalin.

Koncentrationen av glykos och fettsyror ses som något normalt och friskt i de situationer som kräver energi, t.ex. vid motionsträning. Det är först när mobiliseringen av denna energi sker konstant under en längre period utan återhämtning som problem kan uppstå. Vid långvarig stress kan energimobiliseringen bli extremt låg i vila och möjligheten att få ännu mer energi minskar när det väl krävs. Att reserverna är slut kan utmärka sig när man t.ex. drabbas av en sjukdom, att någon nära dör eller om du drabbas av arbetslöshet. Energin att orka ta motgångar finns inte.

time-92897_1280
(http://pixabay.com/sv/tid-klocka-ben-ras-k%C3%B6r-fly-92897/)

Kamp och flykt

Om man ska göra slut på ett hot, eller anser att man inte kommer kunna vinna över det och försöker komma undan, så använder man sig av ett kamp och flykt-reaktionsmönster. Kroppssignaler sänder ut information om att vi gör av med väldigt mycket energi. Energin koncentreras till musklerna från midjan och uppåt i kampprogrammet och till musklerna från midjan och neråt i flyktprogrammet. För att hjärnan ska kunna organisera våra handlingar på bästa sätt tillförs även den ett stort energitillskott.

Stressens olika faser
Stress delas in i tre olika faser:

 • Alarmfasen
  Är den första fasen och där avstannar all sorts aktivitet och man försöker ofta använda storhjärnan för att lösa problemen. Om alarmfasen misslyckas går den vidare till motståndsfasen
 • Motståndsfasen
  Människan presterar då alltid på topp, kan tåla de flesta påfrestningar och visar aldrig symptom på sjukdom. Vissa gånger klarnar situationen upp i denna fas men ibland finns hoten kvar och då övergår vi till utmattningsfasen.

   
 • Utmattningsfasen
  Det första som kännetecknar denna fas är en ihållande trötthet. Sömnsvårigheter och svårigheter att somna, vakna tidigt eller att ha ett extremt behov av sömn är också tecken. Utöver det uppkommer fysiska problem så som mag- och tarmbesvär, infektioner, förkylningar m.m. Till sist känner man en hopplöshet att starta en ny dag. Dessa symptom gör att många människor känner sig stressade, utarbetade och slitna.

Varningssignaler och symtom

 •      Dåligt minne
 •      Sömnen blir påverkad. Du känner dig trött även om du sovit länge och bra
 •      Lättare mottaglig för infektioner
 •      Kan känna svårigheter att andas
 •      Får svårt att koncentrera sig
 •      Du känner dig spänd och stel i kroppen
 •      Spänningshuvudvärk                                                                                         
 •      Ont i magen
 •      Hjärtklappning
 •      Lätt irriterad och otålig över små saker
 •      Känsla av ångest
 •      Du väljer bort vila, fritidsintressen, familj osv. för att inte tiden räcker till
 •      Sjukdomar som kan utvecklas av stress kan bland annat vara psykiatrisk depression, posttraumatiskt stressyndrom, kronisk trötthetssyndrom och utmattningssyndrom.

woman-698990_1280
(http://pixabay.com/sv/kvinna-slag-bl%C3%A5ser-n%C3%A4sa-698990/)

Hur vi upplever stress
De vanligaste faktorerna som påverkar stress är:

 •   Kontroll
 •   Krav
 •   Socialt stöd

Risken för överbelastning är störst om kraven är höga, om det finns litet utrymme att fatta beslut och om det sociala stödet är lågt.

Egna erfarenheter av stress
Personligen så upplever jag stress när jag inte har kontroll över situationer som uppstår både privat och i arbetslivet, men även i skolan. Det kan t.ex. innebära att jag inte har möjlighet att planera morgondagen, jag inte får veta vilka tider som ska passas och vad som ska göras. Tappar jag den strukturen blir jag väldigt stressad inombords. Kraven har för mig alltid varit högt uppsatta men med tiden så har jag lärt mig handskas med det och jag börjar inse att jag inte kan vara bäst på allt.

Mina biverkningar som visade sig pga stressen utmärkte sig i extrema magproblem. Jag blev överkänslig mot det mesta som mjölkprotein, all form av socker, en del gluten som havre osv. Magproblemen ledde också till mycket dåligt immunförsvar som återkommande urinvägsinfektioner, förkylningar men också kraftig värk i muskler och leder.

Tips
För att du ska kunna klara av en stressig period så krävs det att du har en god och jämn tillgång till både vakenhet och sömn samt vila och fysisk aktivitet. Fundera på om du kan minska kraven på dig själv som omgivningen ställer på dig. Börjar du känna av symtomen och samtidigt börjar må dåligt så är det hög tid att ta tag i problemen innan det går för lång. Känner du att du inte klara det på egen hand så är det en god ide att söka professionell hjälp som tex stresshantering eller psykologhjälp för att ändra ditt tankemönster. Det kommer att löna sig i längden.

relaxation-391656_1280
(http://pixabay.com/sv/avkoppling-slappna-av-stad-storstad-391656/)

/Elin

 

Kostenius, C & Lindqvist, A-K 2006. Hälsovägledning – från ord och tanke till handling. Lund: Studentlitteratur.

Theorell, T 2012. Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur.

Toomingas, A, Mathiassen, S.E. & Wigaeus Tornqvist, E. 2008. Arbetslivsfysiologi. Lund: Studentlitteratur.

http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/

Kommentarer

Kommentera

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
Annons
stats