Social hälsa | Hälsovägledning

Hälsovägledning

Annons

Social hälsa

Inledning: En social typ

Jag sitter och funderar vem som ses som ”social”. Det kan vara jag, den där, den, hon, han där… som pratar väldigt mycket. Är det att vara en social typ för att man pratar mycket eller är det någon sorts norm för vad som är socialt. Kanske är det den där personen som alltid säger rätt saker på rätt ställe i ett samtal och får kommunikationen att flyta på. Vem säger att det är den tysta, trevliga personen som lyssnar och nickar med huvudet som har god social hälsa? Till slut suddas ramarna ut för mig om vad som är vem och vem som är av vilket. Mest av allt är jag intresserad av social begåvning och balans. Lyssna, tala, förstå, engagera och tänka. Jag hoppas att varje människa börjar inse vikten av att välja sina ord och tankar tillsammans med andra. Jag skickar iväg ord i social media bara för att ”jag kan” och kanske får minst 11 responser istället för en själslig omtanke, eller i alla fall ett rakt ärligt svar, från en vän. Då blir jag mer effektiv och uppgraderad i min egen självbild och kan springa på några timmar extra i min ensamhet. Vad vore livet utan mobilen? Lugn, jag menar bara i två dagar.

Social intelligens

Man talar om Gardners sju intelligenser och en av dessa kallas för ”social intelligens”. Det går alltså att dela in vår sociala hälsa i olika delar för att förenkla det hela. En person med stor andel social intelligens har ofta lätt för att starta samtal med andra människor samt ordna och styra i ett gruppsammanhang. Flera personer av den här karaktärer har förutom gåvan att kunna tala för sig även en fallenhet för socialt samspel.

Socialt kontaktbehov

Det kan vara individuellt hur mycket var och en av oss söker sig till sociala sammanhang eller grupper. De flesta av oss vill komma närmre andra människor och strävar efter ett balanserat socialt liv. Ensamhetskänslan infinner sig då ensamhet blir påtvingat eller inte något som är självvalt. Sociala jobb kräver fritid med ensamma inslag medan de som går hemma ensamma behöver träffa människor på något vis för att inte känna en stark ensamhetskänsla.

Grundläggande behov

Maslows motivationsteori belyser människans starka behov av kärlek och gemenskap mitt bland alla de andra grundläggande; såsom trygghet, självbilden och de fysiologiska behoven.

Må-bra-hormoner

Många hormoner som dopamin, serotonin, oxytocin och endorfiner vaknar till liv när vi trivs i vårt sociala tillstånd och dessa gör att vi upplever välmående. Dessa hormoner aktiveras också när vi rör på oss eller känner psykiskt och mentalt välbefinnande. Människans allmänhälsa och mående bör alltså ses i sin helhet.

Sociala nätverk

I en värld som blivit mer digital har även det sociala nätverkandet ökat. Det är väldigt vanligt att kommunicera med andra människor genom olika digitala medier som fyller vårt sociala behov. På så vis kommer människan nära varandra och får snabb respons. Den ständiga uppkopplingen förenklar vardagen för många, men gör att vi behåller ytliga kontakter istället för vänskapsband i verkligheten. Dessutom leder behovet av regelbunden uppkoppling ofta till oro och stress. På många olika sätt går det genom sociala medier att visa sin sida av att ”vara lyckad” annars riskerar självbilden att bli skev.

 

 

//Lillemor

 

 

Källor

http://www.halsosidorna.se/socialhalsa.htm

Kostenius, C. & Lindqvist, A. (2006). Hälsovägledning: från ord och tanke till handling. Lund: Studentlitteratur.

 

Kommentarer

Kommentera

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
Annons
stats