Psykisk ohälsa | Hälsovägledning

Hälsovägledning

Annons

Psykisk ohälsa

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är något som jag inte reflekterat så mycket över förrän nu de senaste åren och jag känner även att flera i min omgivning har liknande erfarenhet. Jag har fått en känsla av att psykisk ohälsa nästan varit tabubelagt och inget man skyltar med. Vi verkar ha mer koll på hälsa som i kost och träning men när det kommer till den psykiska biten är kunskapen hos många bristfällig. Eftersom att hur man mår och känner sig, ligger till grunden i de val man gör så tycker jag att det är sjukt viktigt att det uppmärksammas och att vi kan prata mer öppet om detta. 

Begreppet är ganska brett och kan innefatta allt från nedstämdhet och att man känner sig orolig till schizofreni eller depression. Psykisk ohälsa behöver alltså inte innebära psykisk sjukdom, däremot så kan det leda till sjukdom om det går för långt utan att man gör någonting åt det.
Man har kunnat konstatera att den psykiska ohälsan har ökat under de senaste åren, framförallt hos barn och unga.

p1020357_143567799
Privat bild

 

Läget i Sverige

Det har skett en ökning av psykisk ohälsa sedan 90-talets början. Inget land har haft en så kraftig ökning av ungas psykiska besvär som just Sverige. Ungefär 20-40% av den svenska befolkningen lider av någon form av psykisk ohälsa. 5-10% uppskattas lida en svårare form, så allvarlig att de behöver psykiatrisk behandling. Trots att det är så många som lider av detta så är det få som söker hjälp.

Ålder, utbildning, arbete och kön är faktorer som har visat sig vara påverkande när det gäller grad av ohälsa. Psykisk ohälsa är till exempel vanligare bland kvinnor än män, bland lågutbildade än högutbildade och bland arbetare än tjänstemän. För människor i åldern 55 och uppåt har ohälsan antingen legat still eller minskat sedan 80-talet. För dem under 45år har den däremot vuxit, speciellt i åldrarna 20-24år.

Psykisk ohälsa är stort problem som det är viktigt att vi uppmärksammar! Vi som hälsvägledare arbetar med att fokusera på det positiva i människors liv, och trycker på att man ska göra det man mår bra av. Den här veckan kommer vi att skriva om lite mindre vanliga eller mindre ”kända” verktyg som man kan använda sig av för att just främja människors hälsa och förhoppningsvis kunna minska förekomsten av psykisk ohälsa. 

/Evelina

 

Källor

Sverige. Socialstyrelsen. (2013). Psykisk ohälsa bland unga: Underlagsrapport till barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. Stockholm: Socialstyrelsen.

Ergon, J. (2014.). Tre gånger mer psykisk ohälsa bland unga. Hämtad 10 april, 2015, från SVT Vetenskap, http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/tredubblad-psykisk-ohalsa-bland-unga

 

Kommentarer

Kommentera

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
Annons
stats